Catch! 2

Rekendoelen bij het spel:  

  • Vergelijken en ordenen van getallen t/m 1000
  • Kunnen vergelijken en ordenen van getallen tot 1000 op basis van inzicht in de structuur van de telrij en structuur van getallen
  • Waarde van getallen kennen op basis van honderdtallen, tientallen en eenheden
  • Waarde van cijfers in een getal kunnen bepalen
  • Kunnen redeneren over vergelijken van getallen tot 1000
Groepen
4, 5, 6
Rekendomein
Getalbegrip
Drempels
5A - Tafels 2 t/m 5 en 10
Spelgegevens

Aantal spelers: 2 (of twee teams van 2)
Speelduur: 10 minuten

Rekeninhouden
Downloads