Als kinderen geen goed getalbegrip tot 100 hebben, bouwen ze serieuze achterstanden op in het (verdere) rekenen. In deze publicatie heeft Anneke Noteboom tien rekenspellen beschreven die je kan inzetten voor het vergroten, oefenen, verdiepen en onderhouden van getalbegrip tot en met 100.
In het zogenaamde rekenmuurtje sluiten deze spellen aan bij drempel 2.
 
Deze publicatie is te downloaden op de website van Wizz Spel
De kosten hiervoor zijn € 5,00.

Klik hier voor de publicatie

We bieden je een overzicht van 100 spellen waarmee leerlingen hun rekenvaardigheid vergroten en verrijken! Spellen die een plek verdienen in de rekenles omdat ze echt meerwaarde bieden. Ook zijn ze voor thuis leuk en leerzaam.
Voorwaarde is wel dat leerlingen de spellen spelen op het moment dat de rekeninhoud aansluit bij hun niveau. De groene vinkjes in het overzicht geven aan dat de spellen aansluiten bij de leerstof van dat leerjaar. De blauwe vinkjes geven aan dat de spellen in die leerjaren geschikt zijn voor leerlingen om hun vaardigheden te onderhouden, bijvoorbeeld hun tafelkennis.   Op de website www.rondjerekenspel.nl vind je van bijna alle spellen een beschrijving met tips. En je leest hier wat ‘rekendrempels’ zijn en waarom die zo belangrijk zijn voor het rekenen.
De spellen kun je onder andere bestellen bij www.wizz-spel.nl. We wensen jullie veel speel- en leerplezier!

100_geschikte_rekenspellen_voor_in_de_klas_en_voor_thuis

Eigenlijk is het niet goed te zeggen, in welke groep welk rekenspel het meest geschikt is. Immers binnen één groep kunnen leerlingen erg verschillen in niveau. Wat voor de ene leerling in groep 4 moeilijk is, kan voor een andere leerling in groep 3 eenvoudig zijn. Daarom delen we de spellen allereerst in op basis van de rekenstof die in een bepaalde groep aan de orde komt. Zo komt 'omgaan met getallen tot 100' voornamelijk in groep 4 aan de orde. Dus staan spellen die als inhoud 'Getallen tot 100' hebben, vooral bij groep 4.

Aan de andere kant is er de vraag of een leerling toe is aan een bepaald spel. Dat hangt ook af van het type vaardigheid dat van leerlingen wordt gevraagd. Gaat het bij het spel om inzicht? Of om het leren van procedures? Gaat het om oefenen of juist om het toepassen van allerlei inzichten, kennis en vaardigheden en hierover redeneren? Ook daar letten we op bij de indeling.

In de praktijk blijkt dat een spel zelden bij slechts één leerjaar hoort. We geven dan ook aan bij welke leerjaren het spel volgens ons het meest geschikt is. Dit wordt aangegeven met de getallen van de betreffende groepen in de overzichten of gekleurde bolletjes in de beschrijvingen van de spellen zelf. Het spel past dan het meeste bij de gemiddelde leerling in de leerjaren die blauw gekleurd zijn.

Bolletjes

In het voorbeeld hierboven staat dat het spel geschikt is voor groep 3 en 4 en voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 2. Het is dan vaak ook geschikt voor zwakkere rekenaars in een of twee leerjaren erna, in dit geval groep 5 en 6.