Game of Trains

Rekendoelen bij het spel:  

  • Getallen in de getallenrij t/m 100 vergelijken en ordenen
  • Orde van grootte van getallen ten opzichte van elkaar inschatten
  • Logisch denken en redeneren over de getallenrij tot en met 100
Groepen
3, 4, 5
Rekendomein
Getalbegrip, Logisch denken/redeneren
Drempels
2 - Getalbegrip t/m 100
Speelduur
10 - 15 minuten
Aantal spelers
2 - 4 spelers
Spelgegevens

Aantal spelers: 2-4
Speelduur: 10-15 minuten
Uitgever: Brain Games
Verkrijgbaar bij: Wizz Spel

Rekeninhouden

Downloads