Geheim getal t/m 100

Rekendoelen bij het spel:  

  • Getallen zoeken op basis van tientallige structuur en de volgorde in de telrij
  • Oefenen van de volgorde van de getallen t/m 100
Groepen
4, 5, 6, 7, 8
Rekendomein
Getalbegrip, Logisch denken/redeneren
Drempels
2 - Getalbegrip t/m 100
Speelduur
10 minuten
Aantal spelers
2-4 spelers
Rekeninhouden
Downloads