Muizenrace

Rekendoelen bij het spel:  

 • Tellen en vergelijken van hoeveelheden tot en met 6/12
 • Kleine hoeveelheden overzien zonder tellen tot en met 6/12
 • Verkort tellen tot en met 6/12
 • Opzeggen van de telrij t/m 6
 • Tellen van stippen op de dobbelsteen t/m 6
 • Vergelijken en/of ordenen op meer, minder, meeste, minste, evenveel t/m 10
 • Verkort tellen met behulp van de dobbelsteenstructuur t/m 6
Groepen
1, 2
Rekendomein
Getalbegrip
Drempels
0A - Getalbegrip t/m 12
Speelduur
10 minuten
Aantal spelers
2 spelers
Rekeninhouden

Beginvoorwaarden rekenvaardigheden

 • Basisbegrip hebben van de telrij tot en met 6 en van het tellen van kleine hoeveelheden (stippen)

Executieve vaardigheden

 • Eerst nadenken, dan doen (RI)
 • Met je emoties omgaan (ER)
 • Je aandacht erbij houden (VA)
 • Doorzetten om je doel te bereiken (DG)

Toelichting bij het spel
Muizenrace past bij de rekenontwikkeling van kinderen in de loop van groep 1. Bij dit spel gaat het om de telrij tot en met 6, en het tellen en vergelijken van hoeveelheden:
De kinderen moeten 10 blokjes verdelen in twee ongelijke groepjes. Dit hoeft niet door precies tellen: ze mogen ook globaal verdelen. Voorwaarde is wel dat ze de begrippen meer en minder of meeste/minste begrijpen. Het verzetten van de pion op basis van het aantal stippen van de dobbelsteen vraagt van de kinderen dat ze de één-één relatie kunnen leggen tussen elke stip en elke stap. Ze hoeven dan nog niet resultatief te kunnen tellen maar dat maakt het wel gemakkelijker. Ze oefenen bij Muizenrace het tellen van de stippen en wellicht ook het herkennen van dobbelsteenpatronen.

Het spel uitleggen
Muizenrace is eenvoudig uit te leggen. U kunt het meteen met een kind gaan spelen. Belangrijk is wel dat voordat het spelletje begint de spelers de 10 blokjes verdelen in twee ongelijke groepjes 'kaasblokjes'. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren, hoe maakt niet uit. De twee groepjes horen niet bij een van de racebanen van de muizen, maar liggen wel aan het eind van de baan.
De spelers gooien om de beurt met een dobbelsteen en gaan zoveel sprongen vooruit als ze stippen met hun dobbelsteen gooien. Wie het eerst bij de kaasblokjes is, heeft gewonnen. De speler hoeft niet precies op de kaas uit te komen.

Peilen, stimuleren, leren
Met dit spel kunt u nagaan in hoeverre de kinderen het tellen en de telrij tot en met 6 al begrijpen en beheersen en of ze de één-één relatie kunnen leggen.
Met de volgende vragen/interventies kunt u een leerling aanzetten tot leren, redeneren en reflecteren. Ze helpen u ook een beeld te krijgen van wat het kind kan, weet en begrijpt en hoe hij redeneert:

 • 'Hoe kunnen we deze blokjes verdelen zodat we een groepje met meer blokjes hebben en een groepje met minder blokjes?' U kunt ook een foutje hierbij maken en kijken of het kind dit doorheeft en er iets van zegt.
 • 'Wie gaat er winnen denk je?' Ziet het kind de relatie tussen de afstand die spelers moeten afleggen met hun muis en winnen?
 • Als een kind met zijn pion bijna bij het eind is: 'Kun je in deze beurt winnen? Wat moet je dan gooien?' Of: 'Als je nu drie gooit, heb je dan gewonnen?'
 • 'Hé, hoe weet je dat je 'drie gooide'? Ik zag jou helemaal niet tellen.


'Laat een kind vooral uitleggen hoe hij denkt en redeneert.

Stimuleren van executieve vaardigheden
Met Muizenrace oefent de leerling een aantal basis executieve vaardigheden, die vooral bij jonge kinderen nog volop in ontwikkeling zijn. Het is allereerst belangrijk dat het kind leert zijn aandacht bij het spel te houden (VA). Tijdens het spel kan het gebeuren, dat de tegenspeler voor komt te staan en dat er kans is dat je verliest. Dit kan van invloed zijn op de gevoelens van het kind (ER). Dit spel is ook een mooie oefening voor de respons-inhibitie (RI).  De bedoeling is dat het kind leert om door te spelen en tegen zijn verlies te kunnen en te beseffen dat het maar een spelletje is. U kunt het kind stimuleren door met hem hierover te praten.

Spelgegevens
Muizenrace is een van de vijf spellen uit de doos Als kleuters leren tellen.
Prijs van de doos: € 29,95
Uitgever: Wizz Spel
Verkrijgbaar bij: Wizz Spel

Extra

 • Links onder op deze pagina vindt u ook een handreiking voor de leraar en een voor de leerling met nog meer suggesties voor het peilen en stimuleren van getalbegrip.
 • Hier kunt u ook de ‘Kopieerbladen Muizenrace’ downloaden. Met tien blokjes en twee pionnen en een dobbelsteen heeft u dan het spel compleet.
Downloads