SET junior

Rekendoelen bij het spel:  

 • Onderscheiden van verschillende figuren op kleur, vorm en aantal
 • Figuren die precies overeenkomen in vorm, kleur, aantal bij elkaar zoeken
 • Combineren en sorteren waarbij gelet moet worden op verschillende eigenschappen en op zowel verschillen áls overeenkomsten
 • Logisch denken en redeneren
Groepen
1+, 2+, 3
Rekendomein
Meetkunde, Logisch denken/redeneren
Speelduur
minuten
Aantal spelers
spelers
Spelgegevens

Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: ±15 minuten

Rekeninhouden

Beginvoorwaarden rekenvaardigheden

 • Kunnen onderscheiden van verschillende figuren op kleur, vorm en aantal

Executieve vaardigheden

 • Eerst nadenken, dan doen (RI)
 • Met je emoties omgaan (ER)
 • Je (plan) aanpassen aan veranderingen (FLX)
 • Je aandacht erbij houden (VA)
 • Onthouden van informatie (WG)
 • Nadenken over wat je doet en kunt (MC)

Toelichting bij het spel
Bij SET Junior ligt de nadruk op het zoeken van drie kaartjes bij elkaar die elk minimaal één kenmerk gemeen hebben:

 • de kleur (rood, groen, paars),
 • het aantal (1, 2 of 3 vormen op het kaartje) en de
 • vorm (ruit, golfje, ovaal).

Het gaat dus om het onderscheiden op kenmerken en het zien van verschillen en overeenkomsten. En hierbij ook kunnen uitleggen waarom 3 kaarten wel of juist geen set zijn. Dit is een belangrijke wiskundige activiteit.

Enkele voorbeelden van mogelijke sets:

 • Aantal en vorm zijn gelijk, maar kleuren verschillen
 • Aantal en vorm verschillen, maar de kleur is hetzelfde
 • Aantal, vorm en kleur verschillen allemaal

Er is ook sprake van een set, als zowel aantal áls vorm áls kleur verschillend zijn. Dit is de meest lastige set voor kinderen om te herkennen.
SET Junior heeft twee verschillende spellen.

Variant 1
De eerste variant is het makkelijkst.
Spelers pakken een kaartje en moeten dezelfde afbeelding op het speelbord zoeken en het kaartje daarop leggen. Wie het eerst een rijtje van 3 kaartjes heeft (die zijn ook altijd een set) krijgt hij een fiche. Ze hoeven dus niet actief de sets te zoeken.

Variant 2
Bij de tweede variant zoeken de spelers wel actief naar sets.
Ze zoeken tussen de kaartjes die open op het speelbord liggen, een set. Anders dan bij SET (waarvan SET Junior een vereenvoudigde variant is) gaat het hier maar om drie kenmerken. Er wordt niet gelet op het patroon of de vulling van de figuren.

Het spel uitleggen
Variant 1 van SET Junior vraagt alleen van de kinderen dat ze de afbeeldingen die ze omdraaien kunnen vergelijken met de afbeeldingen op het speelbord. Het gaat dus om identieke afbeeldingen. Op het speelbord zijn de rijtjes horizontaal, verticaal en diagonaal al sets. Bij variant 2 moeten kinderen zelf sets samenstellen waarbij de kenmerken moeten verschillen of overeenkomen (zie hierboven). U kunt de volgende stappen volgen:

Stap 1. Variant 1
Speel variant 1 precies zoals de spelregels aangeven. Bespreek tijdens het spel waarom de 'drie op een rij' eigenlijk een setje zijn: waarom horen ze bij elkaar? Hiermee leren ze al kijken naar overeenkomsten en verschillen en zien ze wat juist wél bij elkaar hoort.

Stap 2. Sets bij elkaar zoeken
Leg alle kaartjes open op tafel en laat de kinderen nu zelf sets zoeken op basis van de criteria. Ze krijgen eventueel een scoremuntje per set die ze vinden. Leg de nadruk op het zoeken van overeenkomende kenmerken. Indien mogelijk, stelt u ook sets aan de orde waarvan de afbeeldingen juist overal in verschillen. In de handleiding bij het spel staan voorbeelden van sets. Laat kinderen uitleggen waarom de kaarten die ze kiezen, een set zijn.

Stap 3. Variant 2
Speel nu het spel met speelbord 2 volgens de spelregels.

Peilen, stimuleren, leren
Met dit spel kunt u peilen in hoeverre de kinderen op basis van drie verschillende kenmerken (vorm, kleur, aantal) overeenkomsten en verschillen kunnen zien en hierover logisch kunnen denken en redeneren. Dit is een belangrijke vaardigheid binnen het leren rekenen.
Met de volgende vragen/interventies kunt u het kind aanzetten tot leren, redeneren en reflecteren. Ze helpen u ook een beeld te krijgen van wat het kind kan, weet en begrijpt en hoe hij redeneert:

 • Laat bij variant 1 uitleggen, waarom kaartjes die op een rij liggen, samen een setje vormen.
 • Leg alle kaartjes open en laat kinderen sets zoeken en vertellen waarom het sets zijn. Doe het zelf ook, maar maak een fout: 'Waarom zijn deze kaartjes samen niet een setje? Wat moet er dan anders? Waarom?'
 • Kunnen de kinderen ook sets vinden, waarbij alle kenmerken verschillen: dus zowel kleur, als aantal als vorm?
 • Laat het ene kind twee kaarten pakken en vraag vervolgens welke kaart erbij kan om een set te krijgen. Kunnen ze meer mogelijkheden noemen en uitleggen? Hoe bepalen ze het?
 • Voor kinderen voor wie dit (te) makkelijk is, zal SET (zie andere spelbeschrijving) een betere uitdaging zijn.

Stimuleren van executieve vaardigheden
Bij SET Junior moet een kind bij variant 2 snel reageren zonder fouten te maken, door de juiste kaarten aan te wijzen in combinatie met de juist redenering (kenmerken wel of niet aanwezig). Dit vraagt niet alleen om een goede regulatie van het uiten van de reactie (RI), maar ook van de emoties (ER). Een eerste impuls moet soms onderdrukt worden, omdat het een 'negatief' effect kan hebben. Bij dit spel moet dus een soort balans gevonden worden tussen de snelheid van de reactie en het geven van het juiste antwoord. Dit vraagt ook dat het kind zijn aandacht bij het spel houdt (VA). Door met kinderen te reflecteren op de denkstrategieën middels vragen en interventieslaat u hen werken aan hun metacognitieve vaardigheid (MC). Dit kan eventueel ook door het spel even stil te leggen. Zo kan het kind ook nadenken over een andere handige aanpak en die gaan toepassen (FLX).

 Spelgegevens
Prijs: € 13,95
Uitgever: 999 games
Verkrijgbaar bij: Wizz Spel

Extra

 • Er is ook een spel SET. Dit is een moeilijker versie van dit spel.

Downloads