Speedcups 2

Rekendoelen bij het spel:  

 • Naleggen van afbeeldingen in 2D naar 3D door te letten op volgorde van kleuren en richting (horizontaal 'op een rijtje' of verticaal 'als stapeltje')
 • Kleuren onderscheiden, herkennen en eventueel benoemen
 • Meetkundige begrippen herkennen en gebruiken als 'naast', 'op', 'onder', 'boven, 'voor', 'achter'
 • Kunnen uitleggen waarom een afbeelding en bouwwerkje wel of juist niet overeenkomen
Groepen
1+, 2, 3, 4
Rekendomein
Meetkunde
Speelduur
minuten
Aantal spelers
spelers
Spelgegevens

Aantal spelers: 2

Speelduur: 10 - 15 minuten


Uitgever: 999 games
Verkrijgbaar bij: Wizz Spel 
(speed cups 2 is niet meer leverbaar zit nu standaard in bij speedcups)

Rekeninhouden

Beginvoorwaarden rekenvaardigheden

 • Afbeeldingen op kaarten kunnen namaken met kleine bekertjes

Executieve vaardigheden

 • Eerst nadenken, dan doen (RI)
 • Met je emoties omgaan (ER)
 • Je (plan) aanpassen aan veranderingen (FLX)
 • Je aandacht erbij houden (VA)

Toelichting bij het spel
Speed Cups 2 is een moeilijker variant van Speed Cups, dat we ook beschreven hebben als geschikt rekenspel voor jonge kinderen. In het spel hebben de spelers elk vijf cups (kleine bekertjes) in verschillende kleuren. Er zijn kaarten waarop vijf dezelfde voorwerpen in de vijf kleuren staan. Staan de voorwerpen in Speed Cups alleen maar naast elkaar of op elkaar, op de opdrachtkaarten in Speed Cups 2 kunnen de voorwerpen op meer manieren geordend zijn, bijvoorbeeld: drie olifantjes (rood, blauw, groen) staan naast elkaar en daarop staan …. (zie voorbeeld).
Een speler draait zo'n kaart om en beide spelers bouwen met hun cups zo snel mogelijk na wat er op het kaartje staat en nemen daarbij de goede kleuren, volgorde en positie in acht. Wie het eerst klaar is slaat op de bijgevoegde bel. Als het antwoord goed is, krijgt deze speler de kaart en wordt een nieuwe kaart gedraaid. Een fout is snel gemaakt, dus spelers moeten goed kijken wat ze doen én goed controleren wat de ander heeft gedaan. Voor kinderen in groep 2 een goede uitdaging om de relatie tussen het platte vlak en 3D (cups) te zien en deze na te leggen. Speed Cups 2 is voor twee personen, maar met de cups uit Speed Cups kunnen ze met meer spelers spelen.
Vooral ook bij het controleren en uitleggen of iets goed gedaan is, komen de namen van de kleuren, de volgorde en begrippen als 'naast', 'op', 'onder', 'boven, 'voor', 'achter' aan de orde.
Voor kinderen voor wie Speed Cups 2 te moeilijk is, is Speed Cups misschien wel te spelen: Daarbij gaat het alleen om de varianten 'horizontaal' (rijtje cups) en verticaal (de cups op elkaar gestapeld).

Het spel uitleggen
Speed Cups 2 is op zich geen moeilijk spel om te leren. Kinderen moeten alleen wel begrijpen hoe ze de afbeeldingen op de kaarten moeten 'lezen', hoe ze die met de gekleurde cups kunnen nabouwen en waar ze dan op moeten letten.

 • Als voorbereiding kan het handig zijn de kinderen enkele kaarten te laten bekijken en de afbeelding te laten nabouwen met hun cups. Laat zelf ontdekken wat de bedoeling is en waar ze op moeten letten: rijtje of stapeltje, of beiden, de goede kleur en de juiste volgorde. Laat kinderen (aan elkaar) uitleggen waarom bouwwerkjes wel of juist niet goed zijn. Of maak zelf een fout en laat die zoeken.
 • Als kinderen dit snappen, speel dan het spel eerst even zonder tempo en daarna op tempo. Zorg dat ze altijd elkaar controleren. Een fout is snel gemaakt en het leereffect is zo veel groter.
 • Laat kinderen eventueel bij het oplossen naast elkaar zitten, zodat ze er geen last van hebben dat ze het opdrachtkaartje op z'n kop zien, waardoor links en rechts zijn omgekeerd. Ook bij het elkaar controleren kan het lastig zijn.

Peilen, stimuleren, leren
Met dit spel kunt u nagaan in hoeverre de kinderen een afbeelding in het platte vlak kunnen nabouwen waarbij ze letten op richting (horizontaal/verticaal), positie, kleur en volgorde.
Met de volgende vragen/interventies kunt u een kind aanzetten tot leren, redeneren en reflecteren. Ze helpen u ook een beeld te krijgen van wat het kind kan, weet en begrijpt en hoe hij redeneert:

 • Laat de kinderen af en toe uitleggen waarom een oplossing al dan niet goed is. Vaak maken ze door de haast een fout, maar als ze beter kijken begrijpen ze het wel. Laat hierbij ook de begrippen 'naast', 'op', 'onder', 'boven, 'voor', 'achter' gebruiken en ga na of ze die begrijpen en correct kunnen toepassen.

 

 • Maak zelf eens een fout of laat kinderen expres een fout maken: Kan de ander zien wat niet klopt?
 • Laat kinderen ook reflecteren op wat ze doen of gedaan hebben: Waar let je op als je het heel snel wil doen? 'Wat kun je goed en wat gaat snel fout bij jou? Kun je iemand die het spel net heeft geleerd, een slimme tip geven?'
 • Als extra kunt u de kinderen zelf opdrachtkaarten laken maken die later ook in het spel gebruikt kunnen worden: Waar let je op? Wanneer is het moeilijker?
 • Als Speed Cups 2 te moeilijk is, neem dan Speed Cups voor deze kinderen.

Stimuleren van executieve vaardigheden
Speed Cups 2 is een spel waarbij een groot beroep wordt gedaan op de reacties en emoties van een kind (RI en ER). Een eerste impuls moet soms onderdrukt worden (ER) omdat het wellicht een 'negatief' effect kan hebben. Een kind kan zich realiseren dat het 'maar een spelletje is', verliezen is niet zo erg. Terwijl het spel vraagt om een snelle reactie, moet het reageren wel correct zijn (RI): de cups moeten goed neergezet zijn voor je op de bel slaat. Als een kind beseft dat hij langzamer is dan de ander, zou hij kunnen overwegen of er misschien een handiger aanpak is: Als je 'gewoon maar steeds probeert' duurt het langer dan wanneer je eerst kijkt hoe de cups geordend zijn (FLX). Doordat dit een klein en niet complex spel is kunt u hiermee ook heel goed aan de concentratieboog laten werken (VA).

Extra

 • Speed Cups is een variant op dit spel en vraagt weer andere vaardigheden, maar heeft dezelfde spelregels.

Downloads