Zoek mijn getal (tot 20)

Rekendoelen bij het spel:  

  • Flexibel omgaan met de getallen t/m 20
  • Oefenen van de volgorde van de getallen in de getallenrij tot 20
  • Vergelijken en ordenen van getallen tot en met 20
  • Inschatten hoe getallen in de getallenrij tot 20 ten opzichte van elkaar in de getallenrij liggen
  • Logisch denken en redeneren over getallen tot en met 20
Groepen
2, 3, 4
Rekendomein
Getalbegrip, Bewerkingen, Logisch denken/redeneren
Drempels
0B - Getalbegrip t/m 20
Speelduur
10 minuten
Aantal spelers
2 spelers
Spelgegevens

Hebbes
Prijs: €  3,50
Uitgever: Wizz Spel
Verkrijgbaar bij: Wizz Spel

Rekeninhouden
Downloads