We bieden je een overzicht van 100 spellen waarmee leerlingen hun rekenvaardigheid vergroten en verrijken! Spellen die een plek verdienen in de rekenles omdat ze echt meerwaarde bieden. Ook zijn ze voor thuis leuk en leerzaam.
Voorwaarde is wel dat leerlingen de spellen spelen op het moment dat de rekeninhoud aansluit bij hun niveau. De groene vinkjes in het overzicht geven aan dat de spellen aansluiten bij de leerstof van dat leerjaar. De blauwe vinkjes geven aan dat de spellen in die leerjaren geschikt zijn voor leerlingen om hun vaardigheden te onderhouden, bijvoorbeeld hun tafelkennis.   Op de website www.rondjerekenspel.nl vind je van bijna alle spellen een beschrijving met tips. En je leest hier wat ‘rekendrempels’ zijn en waarom die zo belangrijk zijn voor het rekenen.
De spellen kun je onder andere bestellen bij www.wizz-spel.nl. We wensen jullie veel speel- en leerplezier!

 pdf100_geschikte_rekenspellen_voor_in_de_klas_en_voor_thuis