Drempelspellen

Het automatiseren en memoriseren van de belangrijke basisvaardigheden voor het rekenen blijft voor veel kinderen, ook in de hogere leerjaren een uitdaging. Zowel het leren als het onderhouden van de basisvaardigheden vraagt blijvend aandacht. De drempelspellen bieden leerlingen een speelse manier om de verschillende basisvaardigheden te oefenen en te onderhouden.

We schreven al eerder over de Drempelspellen in dit blad, maar toen waren de spellen alleen beschikbaar als kopieerbladen. Nu zijn ze kant en klaar te koop. Kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag en vergroten zo niet alleen hun basiskennis, maar ook hun verantwoordelijkheid voor het eigen leren, hun motivatie en hun zelfvertrouwen!

Dat inzicht in en een goede beheersing van de basisvaardigheden voor het rekenen onmisbaar zijn, weten we allemaal. Toch blijkt dat zowel het leren als het onderhouden van die basisvaardigheden voor heel veel leerlingen tot en met groep 8 in het basisonderwijs een probleem blijft. Flexibel omgaan met getallen, het vlot uit het hoofd rekenen onder 20 en 100 en kennen van de tafels, vraagt specifieke aandacht van leerlingen en blijft dit vragen. En voor elke leerling betekent dit wat anders. De Drempelspellen zijn speciaal ontwikkeld om leerlingen precies dat te laten oefenen (automatiseren en memoriseren) wat voor hen op dat moment essentieel is.

Uit de praktijk blijkt dat de spellen niet alleen een positief effect hebben op de rekenvaardigheid van leerlingen, maar dat ze ook meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren, gemotiveerder zijn en meer zelfvertrouwen krijgen. In een eerder nummer van VolgensBartjens (jaargang 34, nummer 3, januari 2015) zijn de drempels en drempelspellen al een keer in een inhoudelijk artikel besproken. De spellen bestonden toen uit allerlei kopieerbladen. De versie die we hier beschrijven, is compleet te koop.

De drempelspellen
Het woord drempel verwijst naar essentiële basisvaardigheden die kinderen moeten beheersen om goed te kunnen rekenen. In tabel 1 worden deze drempels beschreven. De drempelspellen die we hier beschrijven betreffen drempel 1 (Rekenen onder 10), drempel 3 (Rekenen onder de 20, maar met overschrijding over het tiental) en drempel 5 (Tafels).

pdfArtikel hier verder lezen

Bron: VB jrg 36, nr 4