Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden rekenen
In een pilot van het SLO-project ‘Toewerken naar de referentieniveaus rekenen’ bleek dat veel leerlingen de basisvaardigheden1 voor rekenen onvoldoende beheersen. Deze gegevens vormen de basis voor het vervolgproject ‘Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden rekenen’. In dit vervolgproject wordt gericht gewerkt aan het leren en onderhouden van de noodzakelijke basisvaardigheden, met als doel hogere prestaties van alle leerlingen bij het verdere rekenen in de midden- en bovenbouw. Essentieel hierbij is dat de leerlingen een belangrijke eigen verantwoordelijkheid in hun leerproces hebben. In dit artikel beschrijft Anneke Noteboom haar ervaringen.

 

Lees meer...