Geheim getal

Rekendoelen bij het spel:  

  • Getallen zoeken op basis van tientallige structuur en de volgorde in de telrij
  • Oefenen van de volgorde van de getallen t/m 10
Groepen
4, 5, 6, 7, 8
Rekendomein
Getalbegrip, Logisch denken/redeneren
Drempels
4A - Optellen met tientallen
Spelgegevens

Aantal spelers: 2 
Speelduur: 10 minuten

Rekeninhouden
Downloads