Hebbes!

Rekendoelen bij het spel:  

  • Omgaan met de getallenrij tot en met 20: vergelijken, ordenen
  • Tellen met sprongen tot en met 20
  • Logisch denken en redeneren
  • Inzicht hebben in de relaties tussen getallen in de telrij tot 20
  • Relaties tussen getallen in de getallenrij tot 20 kunnen verwoorden
  • Getallen in de getallenrij tot 20 kunnen vergelijken en ordenen
  • Kunnen tellen met sprongen (ook anders dan van één) in de getallenrij tot 20
Groepen
4, 5, 6, 7, 8
Rekendomein
Bewerkingen
Drempels
0B - Getalbegrip t/m 20
Spelgegevens

Aantal spelers: 2 - 3
Speelduur: 10 - 15 minuten

Rekeninhouden