Quarto

Rekendoelen bij het spel:  

 • Onderscheiden op verschillende ruimtelijke kenmerken
 • Strategisch spelen en logisch denken en redeneren
 • Nadenken over verschillende en overeenkomende ruimtelijke kenmerken
Groepen
2+, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rekendomein
Meetkunde, Logisch denken/redeneren
Speelduur
minuten
Aantal spelers
spelers
Spelgegevens

Aantal spelers: 2
Speelduur: ±10 minuten
Verkrijgbaar bij: Niet meer verkrijgbaar

Rekeninhouden

Beginvoorwaarden rekenvaardigheden

 • Kenmerken van speelstukken kunnen onderscheiden (hoog/laag/kleur/rond/vierkant/vol/hol)

Executieve vaardigheden

 • Eerst nadenken, dan doen (RI)
 • Je (plan) aanpassen aan veranderingen (FLX)
 • Doorzetten om je doel te bereiken (DG)
 • Je aandacht erbij houden (VA)
 • Onthouden van informatie (WG)
 • Een plan bedenken voor wat je wil doen (PP)
 • Nadenken over wat je doet en kunt (MC)

Toelichting bij het spel
In dit spel moeten kinderen om de beurt elkaar een speelstuk geven dat de ander op het speelbord moet plaatsen. De spelers moeten op die manier proberen zelf een rij van vier speelstukken te krijgen die minimaal één kenmerk gemeen hebben, bijvoorbeeld: alle vier stukken op een rij hebben een ronde vorm (ook al verschillen ze van kleur en hoogte) of allemaal hebben ze een holle bovenkant, ook al verschillen ze van kleur, vorm, hoogte.
Bij dit spel kan de speler, net als bij schaken altijd weer beter worden: slimmere zetten, meer vooruit denken, enzovoort. Daarom is het ook voor kinderen uit hogere leerjaren leerzaam: ze leren op een hoger niveau logisch denken en redeneren.

Het spel uitleggen
Voor de gedetailleerde spelregels verwijzen we u naar de handleiding bij het spel. Het is op zich heel eenvoudig. Uit onze ervaringen blijkt dat het goed is het spel meteen te gaan spelen, maar de regels in stappen aan te vullen. Laat elke stap een aantal keren spelen. Bijvoorbeeld: 

Stap 1:
Geef eerst ieder een kleur en speel vier op een rij van dezelfde kleur. De spelers leren dan meteen door ervaring dat je een ander ook moet blokkeren.

Stap 2:
Vervolgens voegt u één kenmerk toe: Nu hoeft het niet alleen op kleur, je mag ook vier op een rij maken met twee verschillende kleuren, maar dan moeten ze bijvoorbeeld allemaal even hoog zijn. De spelers hebben nu niet meer een eigen kleur.

Stap 3:
Voeg nu een derde kenmerk toe, bijvoorbeeld  'rond' of 'vierkant'.

Stap 4:
Na verschillende spellen gespeeld te hebben, én als het goed gaat, laat dan het laatste kenmerk erbij betrekken (holletje in de bovenkant of dicht).

Stap 5:
Volgens de spelregels moeten de spelers elkaar een stuk geven om te spelen, en niet zelf een stuk pakken. Voeg deze regel als laatste toe. Dat is wellicht  ingewikkelder, maar ook uitdagender en vraagt meer redeneerwerk. Bekijk zelf bij welke stap u deze regel wilt invoeren.

Eventueel zet u een rijtje neer en vraagt of het een 'vier op een rij' is en zo ja, waarom wel of zo nee, waarom niet. Op die manier gaat u na of ze het snappen en kunnen uitleggen. Laat kinderen ook zelf een rijtje van vier voor u maken met dezelfde vraag.

Peilen, stimuleren, leren
Met dit spel kunt u nagaan in hoeverre kinderen kunnen omgaan met onderscheiden van kenmerken. Vragen die kinderen aanzetten tot leren, redeneren en reflecteren en die u helpen een beeld te krijgen van wat de leerling kan, weet en begrijpt en hoe hij redeneert, zijn:

 • Zet zelf vier stukken op een rij en vraag het kind of het een 'vier op een rij' is: waarom wel of waarom niet? Laat het kind dit ook voor u doen. Kloppen de redeneringen?
 • Tijdens het spel: 'Welk stuk zou je nu willen hebben? Waar zou je er vier op een rij kunnen maken?'
 • 'Kun je winnen? Welk speelstuk heb je dan nodig?'
 • De leerling moet een speelstuk aan de ander geven: 'Welke pak je? Waarom? Waarom geef je niet die (u wijst naar een ander speelstuk)?'
 • 'Ik zie dat je die steen neerzet: waarom zet je die daar neer?'
 • Wijs naar een lege plek op het bord: 'Is er een speelstuk dat hier kan komen zodat je 'vier op een rij' hebt?'
 • 'Je moet een speelstuk weggeven: Laat eens zien, welke moet je niet geven, waarom niet? Welke kun je geven zonder dat …. dan wint? Leg eens uit.’

Stimuleren van executieve vaardigheden
Quarto vraagt om logisch nadenken en redeneren en stapsgewijs werken. Sommige kinderen zijn bij Quarto geneigd om 'gewoon' te beginnen met het spel, en niet van te voren een pan hebben. Dat kan, maar dat levert minder kans op succes op, zeker als de tegenspeler wel met een plan werkt. Maar omdat je afhankelijk bent van de actie(s) van de tegenspeler, is het juist goed om een strategie vooraf te bepalen. Een kind moet namelijk rekening houden met voorgaande en volgende fasen/stappen in het spel (PP en VA). Kinderen moeten proberen om de aanpak te veranderen als de manier die ze proberen niet blijkt te werken (FLX). Het kind zal hierdoor wel ervaren dat het spelen aan de hand van een plan (PP) de kans op winnen vergroot. Bij dit spel wordt een groot beroep gedaan op het redenerend vermogen van een kind. Door samen te bespreken wat handige en minder handige strategieën zijn en hoe hij de volgende keer wil spelen, laat u het kind aan zijn metacognitieve vaardigheden werken (MC).

Spelgegevens
Prijs: € 19,95 (Quarto Mini)
Uitgever: Gigamic
Verkrijgbaar bij: Wizz Spel

Extra

 • Links onder op deze pagina vindt u downloads van Kopieerbladen Quarto waarmee ze Quarto ook kunnen spelen.

Downloads