The Mind

Rekendoelen bij het spel:  

  • Vergelijken en ordenen van getallen tot en met 100
  • Logisch denken en redeneren over de getallenrij tot en met 100
  • Getallen in de getallenrij t/m 100 vergelijken en ordenen
  • Orde van grootte van getallen ten opzichte van elkaar inschatten
Groepen
4, 5, 6
Rekendomein
Getalbegrip, Logisch denken/redeneren
Drempels
2 - Getalbegrip t/m 100
Spelgegevens

Aantal spelers: 2-4
Speelduur: 15 - 20 minuten
Uitgever: White Goblin Games
Verkrijgbaar bij: Wizz Spel

Rekeninhouden

Downloads